A MICRO UNIVERSE

A mathematical mirror of our natural nature in a Caleidoscopic embodiment

 The exhibition forms an integrated whole of geometrically shaped models and objects. The geometric models form an ordered kaleidoscope, a mathematically arranged landscape.

The philosophy behind it is that the geometric models are a reflection of our biological perfection; our perfect inner order. The geometric models symbolize the trillions of cells, the building blocks that make up our biological organism.

A walk through the exhibition takes the visitor to another dimension. You are, consciously or unconsciously, sucked in by the models and thus you become part of the geometric kaleidoscope yourself, united with your own nature.

De tentoonstelling vormt een geïntegreerd geheel van geometrisch gevormde modellen en objecten. De geometrische modellen vormen een geordende caleidoscoop, een mathematisch ingericht landschap.

De filosofie erachter is dat de geometrische modellen een reflectie zijn van ons biologische perfectie; onze perfecte innerlijke ordening. De geometrische modellen symboliseren de triljarden cellen, de bouwblokken, waaruit ons biologisch organisme bestaat.

Een wandeling door de tentoonstelling brengt de bezoeker even in een andere dimensie.  Je wordt, bewust dan wel onbewust, door de modellen naar binnen gezogen en zodoende word je zelf even een onderdeel van de geometrische caleidoscoop, vereningd met je eigen natuur.

PLATTEGROND  ONE MICRO UNIVERSE

ZAAL 4    OBJECT DAVINDSDOOS

NEXT
STATUE OF UNITY