VAN AS

2019

 

 

 

 

  

 

In HOLLANDS LANDSCHAP I use a number of well-known clichés. The clichés are the cunning Dutch face, the clog that has been transformed into a drug pipe, the mills have become windmills. The illusion of prosperity and peace prevails in this country. I symbolize that illusion with the inverted Christmas tree, bubbling up like smoke from the pipe. Everybody happy.

In HOLLANDS LANDSCHAP gebruik ik een aantal bekende clichés. De clichés zijn het sluwe Nederlandse gezicht, de klomp die is getransformeerd in een drugspijp, de molens zijn windmolens geworden. De illusie van welvaart en vrede heerst in dit land.
Ik symboliseer die illusie met de omgekeerde kerstboom, die opborrelt als rook uit de pijp. Iedereen gelukkig.

HOLLANDS LANDSCHAP 2019,  oil on canvas 100 x 100 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ELEMENTS OF LIFE
This painting is an impression of a cell.
A cell is the smallest unit of life,
they are the building blocks of life.
The yellow dots symbolize the ribosomes.

 

DE ELEMENTEN VAN LEVEN
Dit schilderij is een impressie van een cel.
Een cel is de kleinste eenheid van leven,
het zijn de bouwstenen van het leven.
De gele stippen symboliseren de ribosonen.

THE ELEMENTS OF LIFE, 2019  Oil on canvas, 100x100 cm

FACES BEHIND MASKS

Denken is analyseren en interpreteren, maar ook constant praten in jezelf. Het innerlijke gemompel over alles uit het verleden en hoe het allemaal zou kunnen of moeten zijn en gebeuren.
Dat is wat je bent, voor jezelf.
Wie je denkt dat je bent.

Ons ware gezicht ligt verscholen achter het masker dat we dragen om onze zwakheden, frustraties  en verdriet te verbergen.
In mijn schilderijen kijk ik achter het gezicht van de buitenwereld, zowel van het individu alsook vanuit het maatschappellijke.

 

 

 

 

 

 

ME TOO: WOOZY KISS 
Woozy boss kisses subordinate during
at company outing.
He kisses her horny on her mouth,
she undergoes it submissively,
and vomits out of disgust.

ME TOO: WOOZY KISS
Aangeschoten baas kust ondergeschikte
tijdens een bedrijfsuitje.
Hij kust haar geil op haar mond,
ze ondergaat het onderdanig,
ze braakt het uit vol walging.

       

WOOZY KISS:ME TOO, 2018  Oil on canvas 100x100 cm

 

 

JAPANESE SOCIETY
This painting consists of two faces that look at each other in profile.
On the left the man, on the right the woman. Together they form a face.
The face expresses the work mentality
of Japanese society.

JAPANESE SOCIETY
Dit schilderij bestaat uit twee gezichten die elkaar in profiel bekijken.
Links de man, rechts de vrouw. Samen vormen ze een gezicht.
Het gezicht drukt de werkmentaliteit van de Japanse samenleving uit.

 

                 JAPANESE SOCIETY, 2018,  Oil on canvas 100x100 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAIN PAIN
In this painting, a grinding wheel rotates through the brain of the person in the middle.
Blood flows out.
This event symbolizes the pain, anger, sadness and misery of life, as experienced by the screaming face (based on EdvardMunch) at the bottom right.

 

BRAIN PAIN
In dit schilderij draait een slijptol door de hersenen van de persoon in het midden. Bloed stroomt eruit.
Dit gebeuren symboliseert de pijn, woede, verdriet en ellende van het leven, zoals wordt beleefd door het schreeuwende gezicht (gebaseerd op Edvard Munch) rechtsonder.

BRAIN PAIN 2017, Oil on canvas, 100x100 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE THERAPIST PATIENT
Here it is about the bare-naked reality of existence. The therapist (right) and the patient (left) are the same person.
Behind the therapist’s mask is a hidden world of panic and fear.

 

DE THERAPEUTISCHE PATIËNT
Hier gaat het over de naakte realiteit van het bestaan. De therapeut (rechts) en de patiënt (links) zijn dezelfde persoon.
Achter het masker van de therapeut bevindt zich een verborgen wereld van paniek en angst.

         THE THERAPIST PATIENT, 2015, 100 x 100 cm

  FROM THE INNER CIRCLE, 2018

MIDNIGHT,  2018

THE PORTRET OF AN ANGRY YOUNG GIRL, 2018

  2030 ,BIG BROTHER – 2018

A WORD INSIDE, 2017

   FREE DANCE OF THE SPIRIT, 2017

Longtail kiss

  Ashamed

Dutchman

  SUCKING THE LIFE OUT OF ME, 2016 150x150 cm

WHERE, O WHERE, 2008

SELF, 2008

FILTHY LIAR, 100 x 100 cm

TWISTED BRAIN, 2008 – 100x100 cm

  PAIN AGAIN, 2017

 MIGRAINE, 2008 -100x100 cm

 SELFPORTRET, 2013

SELF PORTRAIT EN PROFIL, 2013

NEXT