Op 1 januari 2019 ben ik begonnen met mijn ME MY, VIRTUAL LIFE project, in praktijk te brengen. In 2019 werd ik 70 jaar.

Achtergrond
ME MY heeft betrekking op een wereldwijde beweging, althans het is ook typisch Westers, waarin de grenzen verkent worden van het gender neutrale. Niet door de negatie van de eigen sekse, maar door het stringente onderscheidt tussen vrouwen en mannen te negeren. 

 

ME MY,

MY VIRTUAL LIFE 

2019

Project identiteit
Vanuit een sociologische/psychologische perspectief is de vrouwelijke travestie, het dragen van mannenkleding, volledig geaccepteerd, terwijl het dragen van vrouwenkleding door mannen door alle lagen binnen de samenleving wordt afgewezen. Daarvoor zijn tal van psychologische en sociologische verklaringen te geven. Misschien is de belangrijkste reden dat alle mensen onbewust discrimineren. Toen de eerste vrouwen mannenkleding gingen dragen was dat een zogenaamde ‘upgrading’, de onderdrukte vrouw plaatste zich daarmee op de zelfde lijn van de ‘superieure’ man. Dat was een shock voor veel mannen en wekte dan ook heel wat woede en agressie op. Maar de emancipatie van vrouwen heeft op dit vlak, vooral na de jaren zestig van de vorige eeuw, een complete overwinning behaald. Vrouwen kunnen zich kleden zoals zij wensen, daargelaten natuurlijk waar protocollen dat anders vereisen. Maar als een man vrouwenkleding draagt dan verlaagt hij zich, in de ogen van velen, naar een lagere sociale status die vrouwen bekleden in het sociaal-economische domein, want zoals de werkelijkheid tot op heden nog in elkaar steekt, verdienen vrouwen voor dezelfde arbeid minder dan mannen. Mannen die vrouwenkleding dragen verlagen zich zelf, verontmannen, verraden hun seksen, zijn smeerlappen, gestoorde freaks, enzovoort, enzovoort.   

Toch is er sinds het nieuwe millennium iets gaande over dit vraagstuk, namelijk de kwestie van de genderneutraliteit. Genderneutraliteit heeft met heeft veel verschillende uitingsvormen te maken, maar ik betrek het in dit project op kleding. Genderneutraliteit definieer ik in dot geval dat je je niet laat leiden door ongeschreven regels hoe je je hoort te kleden, maar dat je aantrekt wat je wilt, op het moment dat je dat wilt, zonder dat je daarmee je man-zijn wil verliezen of afwijzen.