THE BEGINNING OF TIME

SERIES OF PAINTINGS I COMPOSED AS

A REQIUM FOR ASAAC ASIMOV

Isaak Asimov, biochemicus, Is de grondlegger van op wetenschap gebaseerde verhalen
over het universum, over het leven in het Melkwegstelsels en de positie van de mens in dit gebeuren

MOVEMENTS IN THE SPACE DIMENSION

COSMIC FORCES

DEVELOPMENTS IN SPACE

THE ORIGIN OF OBJECTS

THE ELEMENTS OF SPACE

       THE PRIMARY DISCHARGE

HIGH MILKYWAY

DISCOVERING THE SPACE

EXPLORING THE INNER SPACE DIMENSION

ORIGINATION OF OBJECTS

FANTASIES OF SCIENTISTS

FANTASY ABOUT GODS

THE MATTER OF MOVEMENTS

PANDEL OF TIME

COSMIC BUILDING BLOCKS

NEXT