VIRTUAL REALITY 

                                                                                                             

THE DISTORTED INFORMATION ROOM

Het leven wordt steeds meer gedigitaliseerd. Robots beginnen de taken van mensen over te nemen. In de toekomst geven robots opdrachten aan robots én aan mensen.
Tot wat wordt de mens daardoor gereduceerd?
Momenteel zijn het vooral de algoritmen die voor de kunstmatige intelligentie zorgen en tot taak hebben via kleine mechanismen, zoals likes, profielen op te stellen over ons gedrag en daaruit te concluderen wat wij willen. Door dit soort algoritmen is er een nieuwe industrie ontstaan, een die vele malen machtiger is dan de mechanische industrie uit uit het verleden.

De hightechbedrijven passen psychologische manipulatietechnieken toe op de meest verfijnde (sluwe) wijzen. Zij beïnvloeden de sociale relaties tussen mensen onderling en daardoor indirect (en vaak ook direct) het politieke spectrum.
Vanuit de eigen digitale vesten zijn mensen naast ontvangers ook zenders geworden. Hierdoor is er een ongecontroleerde stroom van informatie-uitwisselingen ontstaan.
Het heeft geleid tot het fenomeen nep-nieuws op een ongekende schaal.
Mensen worden van alle kanten overspoeld met informatie, waardoor er alleen maar gekrakeel en geruis overblijft.