Nature Rights International Forum

A Political Platform with the goal to stop the annihilation of nature

    

Natuurrechten zegt het al: mensen hebben het recht op leefbare lucht, water en grond. In de statuten van de Natuurrechten Beweging staat het beschreven als een mensenrecht.

Doelstelling van de Natuurrechten Beweging is de implementatie van de Natuurrechten van mensen in de Universele Verklaring van het Mensenrechten Charter van de Verenigde Naties.

 

Natuurrechten komen niet vanzelf

Hoe ernstig de natuur ook bedreigd wordt, de wereldeconomie zal niet worden afgeremd.

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft dit voor iedereen duidelijk gemaakt.

Gebrek aan economische groei leidt tot sociale spanningen binnen de eigen grenzen en met andere landen. Protectionisme en nationalisme nemen toe. Muren worden opgetrokken om de eigen economie te beschermen, vreemdelingen worden minder welkom. Populisten dringen zich naar voren.

Het politieke en economische establishment zal er altijd alles aan doen om de economie weer te herstellen om sociale onrust te kunnen beteugelen. Dit mechanisme is een automatisme omdat bestuurders op dat mandaat gekozen zijn.

Zolang de wereldeconomie gericht blijft op de productie van consumptiegoederen met het oog op winstmaximalisatie blijft dat ten koste gaan van de natuur.

De meeste elementaire basisgrondstoffen zijn nog voorradig. Sommige beginnen schaars te worden, enkele zijn al schaars. Prijzen zullen blijven stijgen. Keer op keer zal dat tot sociale spanningen leiden.

 

Wat moet er gebeuren om dat te voorkomen? 

Nature Rights International streeft naar de oprichting van instituten voor Planetair bewustzijn.

Niet andere nationale landen en economische blokken moeten als concurrenten en vijanden beschouwd worden, maar de wereldproductie van consumptiegoederen als geheel.

Het permanente streven naar economische groei is de oorzaak van de ontwrichting van het evenwicht tussen vraag en aanbod ofwel wereldconsumptie en het natuurlijk aanbod van de planeet. En ergo: de mensheid consumeert twee keer meer dan de planeet opbrengt.   

Ondanks deze alarmerende cijfers van de United Nations blijven alle economieën in de wereld naar economische groei steven. Dit streven is het gevolg van de wijze zoals de wereldeconomie gestructureerd is.
Steeds meer politici roepen om duurzaamheid en geven aan dat winstmaximalisatie moet worden omgebogen naar een duurzame economie. Dit bewustzijn is ook aan het toenemen bij grote delen van de bevolking. Ondanks dat neemt de stroom van zinloze weggooi-producten alleen maar toe.

Hoe kan dat als politici inzien dat verandering noodzakelijk is? Dit komt doordat er in het hoogste politieke- en economische echelon onmacht heerst. Danktanks te over. De economische wereldcrisis echter wordt nog steeds bestreden met hetzelfde lapmiddel: winstmaximalisatie. Het falen van een coherent economisch wereld beleid is het gevolg van het feit dat het hoogste politieke echelon zelf het product is van het economische wereldsysteem en zich zodoende geconfronteerd ziet met de werkelijkheid dat enerzijds de wereldeconomie moet verduurzamen maar tegelijkertijd sociale onrust alleen bestreden kan worden met een toenemende groei van de wereldeconomie. 

Het is kortzichtig. Sociale rust en orde bereiken door middel voor toenemende economische groei leidt onafwendbaar tot een tekort aan grondstoffen en daarmee tot wereldwijde sociale spanningen.

Als de economische veranderingen, die nodig zijn om tot een evenwicht te komen tussen aanbod van de aarde en vraag erna van de wereldbevolking, niet snel geïmplementeerd worden ligt het gevaar wereldwijde oorlogen in het verschiet, die alleen maar verder zullen bijdragen aan de uitputting van de aarde.

Planetair Bewustzijn

Met de ontwikkeling van Planetair bewustzijn doelt Nature Rights International op de bewustwording van alle mensen in de wereld dat het huidige economische wereldbeleid rechtstreeks afstevent op spanning tussen volkeren en landen onderling in plaats van een gemeenschappelijke inspanning te leveren waardoor de wereld als geheel een antwoord kan vinden om de wereldvraag in evenwicht te brengen met het natuurlijk aanbod van de aarde.

Veranderingen kunnen alleen plaats vinden door middel van scholing. Ontwikkelen van planetair bewustzijn. Niet het individu moet daarvoor zorgen maar beleidmakers, politici en wetenschappers. Als verduurzamen voor politieke beleidmakers betekent dat eindeloze stromen zinloze producten de wereldmarkten overstromen en daarbij letter ook ieder product in plastic verpakt moet worden, is er nog een lange weg te gaan voordat men inziet wat Planetair Bewustzijn betekend.
In van de doelen van de Natuurrechten stichting is de start van een beweging tot Planetair Bewustzijn. De natuurrechten streeft naar de oprichting van een internationaal netwerk van lokale nationale natuurrechten activisten met als doel mensen te politiseren in hun eis voor een wereld in balans met de natuur. Dit betekent de transmissie van winstmaximalisatie naar duurzaamheid.

 Amsterdam, 26 december 2012 

 

GO TO 
WORLD UNIFICATION
PEACE

COPYRIGHT: ASVANI 1998