Gedurende de residentie hebben de deenemers tijdens een van de workshops een 1 minuut filmpje  gemaakt. Mijn bijdrage was een one take filmpje
FROM THE SPACELESS
(Voor meer informtie over de residentie zie onder de www.semabekirovic.nl)

FROM THE SPACELESS

in which information is stored as a potential, an image emerges, a frozen reality. In some worlds worshiped as the kosmic danser, Shiva, the creator and destroyer of worlds.

Through the eyes of others, however, it is nothing else than a nameless figure, in an unnamed theater, the holder of loose substances, preventing the underlying to blow away.

In this space-less dimension, the dancer, non-existing, caught in dots and points, sprouted from the  crypts of the spirit, serving greed, in a fine appearance, as an angel or heroine, offering the illusion as a reality, the greatest of deceptions of all, mirroring an unreal reality, imaginary, from birth to death. And then, the light goes out.

Vanuit de ruimteloosheid,
waarin informatie als een potentieel wordt opgeslagen, ontstaat een beeld, een bevroren realiteit. In sommige werelden aanbeden als de kosmische danser, Shiva, de schepper en vernietiger van werelden.

Door de ogen van anderen, niets anders dan een naamloos figuur, in een niet nader genoemd theater, de houder van losse substanties, die voorkomt dat het onderliggende verwaait.

In de ruimtevrije dimensie, de danser, niet bestaand, gevangen in punten en gaten, ontsproten uit de krochten van de geest, hebzucht dienend, als een mooie verschijning, een engel of heldin, de illusie dienend als een realiteit, de grootste leugen van alles, een onwerkelijke werkelijkheid, denkbeeldig, weerspiegelend van geboorte tot dood. En dan, het licht gaat uit.

 

 

                                                                                                                              HOME